Arbejdsgruppen

Dorte Kaas Jørgensen
Søborggaard, Holtug Mosevej 12
4660 Store Heddinge
Tlf. 5656 7007
Mobil 4096 9620
E-mail: dorte@stevnsklint.dk

*Pinseudstillingen

John Khan
Kratvej 12
4652 Hårlev
Tlf. 26744888
E-mail hallo@fishonthenet.dk

* Kontaktperson, web, FB, mail korrespondance, og mødeindkaldelser, Grafik, katalog.

Vera Rahbek
Højerup Bygade 27A · Højerup
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 50 25 55
Mobil: 25 76 77 01
E-mail: verarahbek@mail.dk

Susanne Stanley Jensen
Tommestrupvej 14 · Tommestrup
4660 Store Heddinge
Tlf.: 20 62 61 14
E-mail: trunte7777@yahoo.com

Connie Viès
Tlf.: 51 52 52 40
E-mail: conny.vies@gmail.com

Lotte Birkholm Larsen
Bjergagervej 51
4652 Hårlev
Tlf.: 60 61 27 96
E-mail: lbl@l-birkholm.dk