Arbejdsgruppen

Dorte Kaas Jørgensen
Søborggaard, Holtug Mosevej 12
4660 Store Heddinge
Tlf. 5656 7007
Mobil 4096 9620
E-mail: dorte@stevnsklint.dk

*Pinseudstillingen

John Khan
Kratvej 12
4652 Hårlev
Tlf. 26744888
E-mail hallo@fishonthenet.dk

* Kontaktperson, web, FB, mail korrespondance, og mødeindkaldelser, Grafik, katalog.

Hanne Stæhr
Fiskerhuset, Dyrehavevej 5
4672 Klippinge
Tlf. 29244769
E-mail:huetstroja@gmail.com

* Annoncer mm.

Vicky Kolby
Holtug Bygade 53
4660 Store Heddinge
Tlf. mobil 28439294
E-mail:vkolby@webspeed.dk

* Kasserer